Ειρωνία ή ειρωνεία, γλείφω ή γλύφω;

«Ιάσω γλυκειά κόκλα» και άλλες παρανοήσεις