Ειρωνία ή ειρωνεία, γλείφω ή γλύφω;

“Ιάσω γλυκειά κόκλα” και άλλες παρανοήσεις