Στρατιωτική αργκό: ωδή στον Μπαλούρδο

Γερμανικό: Πρόκειται για το 2-4 της σκοπιάς, που σου έκοβε τη νύχτα «δύο κομμάτια», πολύ πριν τον Ρέμο.
Καψιμάρχης: ο άρχων του ΚΨΜ, που τρέμουν οι φαντάροι για τα βερεσέδια και οι αξιωματικοί για να μην φτύσει μέσα στον καφέ που παραγγέλνουν.