Ολοταχώς για Οικουμενική Κυβέρνηση

Η μόνη εκκρεμότητα είναι η συμμετοχή του ….