Ανάπτυξη τύπου U: ύφεση και το λουρί της μάνας

Όποιος θέλει ελπίδα ας ασχολείται με τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα!