Ένας εχθρός αποκαλύπτει τα πιο βαθειά χαράγματα του εθνικού μας προσώπου

– Είστε ένας λαός επιθέσεως.., μούπε ένας γερμανός μια νύχτα του ’43. Όχι ένας λόχος, ένα τάγμα, ένα επίλεκτο «σώμα κρούσεως» μονάχα, μα ένας ολόκληρος λαός «κρούσεως»!.. Κρίμα που θα χάνετε πάντα τις ειρήνες.


26 Μαρτίου 2018, 15:02

Το παράχεσες;

έπρεπε να σηκωθεί και να απαγγείλει Σουρή με θάρρος, τόλμη, παρρησία και αποφασιστικότητα


21 Φεβρουαρίου 2018, 23:15