Κίνημα Φτωχών, κατά των παροχών

ΚΙΦΤΩΕΛ: Παύλο γερά, πάμε για τοις εκατό επτά!
Το Κίνημα θα είναι και ωραίο και μοιραίο και μαζικό οργανωμένο βάσει του κανόνα 1-10-100: ένας αρχηγός, δέκα στρατηγοί, εκατό λοχαγοί, χιλιάδες μέλη.

Πολιτική Αυτοκίνητο
23 Δεκεμβρίου 2018, 02:18