Πάλι ταξικοί στην κάλπη Ανοχή

ο Έλλην, ανεξαρτήτως της οικονομικής του υπόστασης και τρέχουσας καταστάσεως, αρέσκεται να (θεωρεί πως) ανήκει στα υψηλά κοινωνικά στρώματα, άντε βαριά στη μεσαία τάξη

Πολιτική
7 Ιουλίου 2019, 06:00