Ο Θεός να μας κόβει φόρους και να μας δίνει μέρες

Το 2020 η Ελλάδα είχε μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα καταγράφει κι άλλες τεράστιες επιτυχίες: υψηλό μέγεθος παραοικονομίας , χαμηλή ανταγωνιστικότητα φορολογίας επιχειρήσεων υψηλή ανισότητα

Οικονομία
22 Ιουλίου 2022, 13:14