Έρχονται καταλήψεις και στα ΚΑΠΗ

Εμπρός της γης οι κολασμένοι 65+, στο δρόμο των διεκδικήσεων, των αγώνων και με το καλό και των αρραβώνων (όλο και κάποιο νέο πρόσωπο θα παίξει για να φασωθούν οι ασυγκράτητοι συνομήλικοι του ιστορικού)

Οικονομία
28 Σεπτεμβρίου 2020, 12:19