Από τα τερλίκια στα ραδίκια

Αν έπιαναν τη μάντρα κάποιου ΑΕΙ, δεν θα τις ενοχλούσε κανείς, θα ήταν “θεσμικές”.
Αλλά βέβαια αυτά τα εξόχως “εμπορικά” πόστα είναι πιασμένα…


8 Απριλίου 2019, 15:40