Η ελληνική διασπορά της επιστήμης και η τόνωση των ελληνικών πανεπιστημίων

Οι Έλληνες της διασποράς ήταν και παραμένουν πάντα ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διατηρήσει πνευματικούς δεσμούς με την πατρίδα, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια προσπάθεια οργανωμένης συμμετοχής τους σε διδασκαλία και έρευνα με συστηματικό τρόπο.


22 Δεκεμβρίου 2017, 21:01