Ο δρόμος για την απανθρακοποίηση είναι γεμάτος πρόστιμα;

Το καλοκαίρι του 2021 θα είναι αρκετά έντονο στις διαβουλεύσεις στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς θα συζητηθούν οι αναθεωρήσεις των πολύ σημαντικών Ενεργειακών Οδηγιών (Απόδοσης, Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Κλιματικού Νόμου και άλλες)

Οικονομία
24 Ιουνίου 2021, 14:40

Αλλαγές και διλήμματα στις πόλεις μετά το covid 19

Αυτή την εβδομάδα το δημοτικό συμβούλιο του Άμστερνταμ ανέδειξε το μοντέλο αυτό σαν βασικό άξονα αποφάσεων οικονομικής διαχείρισης του Δήμου εφεξής, ξεφεύγοντας από τα γνωστά μοντέλα αστικής ανάπτυξης


18 Μάϊος 2020, 13:29