Αλλαγές και διλήμματα στις πόλεις μετά το covid 19

Αυτή την εβδομάδα το δημοτικό συμβούλιο του Άμστερνταμ ανέδειξε το μοντέλο αυτό σαν βασικό άξονα αποφάσεων οικονομικής διαχείρισης του Δήμου εφεξής, ξεφεύγοντας από τα γνωστά μοντέλα αστικής ανάπτυξης


18 Μάϊος 2020, 13:29