Βασιλικότεροι του Βασιλέως!

Παλιά, αρχέγονη ράτσα «οι βασιλικότεροι του Βασιλέως!».
Απαντώνται και στην ελληνική πραγματικότητα από την εποχή του Πεισιστράτου και εντεύθεν.

Πολιτική
29 Μάϊος 2021, 11:24

Ο άντρας παλαιάς κοπής

Σκέτος, στυφός, βλοσυρός, αφοσιωμένος: στη δουλειά που έπρεπε να αυγατίσει, στην οικογένεια που έπρεπε να συντηρήσει, στην ομάδα που έπρεπε κάθε Κυριακή να υποστηρίξει


23 Φεβρουαρίου 2021, 16:56

Οι δώδεκα φυλές του μαλάκα

Η έκταση και το βάθος της πλατιάς και κυρίως συμβολικής έννοιας, πάντα μας αφήνει έκπληκτους με το στόμα ανοικτό, δηλαδή σαν μαλάκες.


1 Ιανουαρίου 2021, 12:37