«Πρέπει να τελειώνουμε με τον Μούσκο»

25/11/1973: το … πραξικοπηματικό ραντεβού του Γκιζίκη με την Ιστορία
Μακάριος προς Γκιζίκη: «να ληφθεί υπόψιν, ότι δεν είμαι διορισμένος νομάρχης ή τοποτηρητής εν Κύπρω της ελληνικής κυβερνήσεως αλλά εκλεγμένος ηγέτης μεγάλου τμήματος του ελληνισμού και απαιτώ ανάλογον προς εμέ συμπεριφοράν του εθνικού κέντρου…»


25 Νοεμβρίου 2022, 06:48

Εγκλήματα διαχρονικά & συστημικά

Οι τράπεζες μάζεψαν τρελά λεφτά από το Χρηματιστήριο. Τα έσπρωξαν με φόρα σε όσους περνούσαν απέξω, σε όσους έψηναν τηλεφωνικά, σε όσους μιλούσαν έστω μια λέξη ελληνικά, πήρε δάνειο και η κουτσή Μαρία, με όλο το σεβασμό σε όλες τις κουτσές και ας μην είναι Μαρίες.


22 Νοεμβρίου 2022, 12:52