Ενδείξεις ψυχικών διαταραχών

Η «αδυναμία χαρακτήρα» και η «κακή διαπαιδαγώγηση» δεν αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση τους


30 Μαρτίου 2019, 17:17

Όταν το άγχος γίνεται δυσλειτουργικό

Αρχικά δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να αποτρέπει αρνητικές εμπειρίες και συναισθήματα αλλά σταδιακά το άτομο βρίσκεται εγκλωβισμένο σε έναν φαύλο κύκλο.


3 Μαρτίου 2019, 00:01

Ψυχοσωματικά Συμπτώματα και Άγχος

από τα συχνότερα ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι οι μυϊκοί πόνοι, τα μουδιάσματα, οι κράμπες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει χρονιότητα και αυξημένης βαρύτητας άγχος.


2 Φεβρουαρίου 2019, 19:01

Πείτε και κανένα όχι

Όταν το άτομο έχει ανάγκη συνεχώς να ευχαριστεί τους άλλους, δυσκολεύεται να θέσει όρια ή να πει «όχι», τότε είναι πιθανόν να απομακρυνθεί από τις επιθυμίες του


26 Ιανουαρίου 2019, 17:05

Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα!

Ο Freud θεωρεί ότι το Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα ασκεί σαφή επιρροή στην επιλογή συντρόφων ενώ εμφανίζεται μία επανάληψη των παιδικών βιωμάτων


21 Ιανουαρίου 2019, 09:13