Κατάθλιψη μετά τις διακοπές (Post Vacation Depression Syndrome)

Η επιστροφή στις απαιτήσεις της καθημερινότητας είναι πιθανόν να δημιουργήσουν ανησυχία, άγχος ακόμα και θλίψη. Είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί με διαταραχές της διάθεσης, του ύπνου, της όρεξης, με δυσφορία, ανησυχία, ζαλάδες, άγχος, έλλειψη προσαρμοστικότητας και συγκέντρωσης, ατονία, αδυναμία, αίσθημα κενού και ευερεθιστότητα


1 Σεπτεμβρίου 2021, 11:25

Το Ψυχολογικό προφίλ του βιαστή

Οι βιαστές εμφανίζουν συμπτώματα μείζονος κατάθλιψης, κατάχρησης ουσιών ενώ στην πλειοψηφία τους διαγιγνώσκεται σύνοδη διαταραχή προσωπικότητας.


30 Αυγούστου 2021, 16:29

Ο δολοφόνος της «διπλανής πόρτας»

Τα θύματα “τιμωρούνται” γιατί δεν «υπακούν» στις επιθυμίες τους ή δεν ανέχονται τις «αντικοινωνικές πρακτικές και στάσεις» τους.


19 Ιουλίου 2021, 14:43

Η Κατάθλιψη ως σύμπτωμα μη εκπλήρωσης επιθυμιών

Αρχικά το άτομο δεν είναι σε θέση να καταλάβει τι συμβαίνει και για ποιο λόγο. Υπάρχει το αίσθημα της ανησυχίας και της αβεβαιότητας καθώς ο τρόπος σκέψης ή η συμπεριφορά του έχει αλλάξει.


8 Ιουλίου 2021, 11:59