Δυσλεξία: η νόσος των χαρισματικών παιδιών!

Μια «παθολογία της ανωτερότητας». Οι εγκέφαλοι των δυσλεκτικών παιδιών είναι συνήθως ευφυέστεροι, δημιουργικότεροι και εφευρετικότεροι· παραδείγματα δυσλεκτικών που διέπρεψαν έχουμε πολλά, με πιο κλασικά..


9 Οκτωβρίου 2021, 11:44

Διαταραχές λόγου και κληρονομικότητα

Έχει βρεθεί, πως στο 70% των παιδιών με διαταραχές ομιλίας υπάρχει στο οικογενειακό τους ιστορικό κάποια αναφορά σε μαθησιακές δυσκολίες


17 Σεπτεμβρίου 2021, 19:47

Ενδείξεις για αναζήτηση λογοθεραπευτικής βοήθειας

Η έγκαιρη παρέμβαση σε καθυστέρηση του λόγου ή διαταραχή, θα βοηθήσει το παιδί να αποφύγει δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία και προσωπική έκφραση.


14 Σεπτεμβρίου 2021, 12:45

«Λογοπαθολογία» και «Λογοθεραπεία»

Ο λόγος είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που περιλαμβάνει πολλές επιμέρους δεξιότητες, οι οποίες συχνά αποκαθίστανται με διαφορετικό τρόπο


9 Σεπτεμβρίου 2021, 22:00

Αυτισμός και λογοθεραπεία

Ένα καίριο στοιχείο κατά το πρόγραμμα παρέμβασης στον αυτισμό είναι πως όλες οι ειδικότητες (παιδοψυχολόγος, ο νευρολόγος, ειδικός εκπαιδευτής, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής) πρέπει να δουλεύουν σαν ομάδα


3 Σεπτεμβρίου 2021, 13:41

Διγλωσσία και λογοθεραπεία

Το ορθό είναι ο κάθε γονέας να μιλά στο παιδί στην μητρική του γλώσσα, ενώ μεταξύ τους οι δύο γονείς να επικοινωνούν σε μία από τις δύο γλώσσες.


19 Δεκεμβρίου 2016, 14:17