Κατάθλιψη ή Δυσθυμία;

Στρεσσογόνα γεγονότα, όπως ένας θάνατος, μία απώλεια, ένας χωρισμός, η κακοποίηση, οι διαταραγμένες προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις, τα οικονομικά προβλήματα και η ψυχολογική βία είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε δυσθυμία


31 Μάϊος 2022, 19:01

Τα πραγματικά αίτια των κρίσεων πανικού

Οι κρίσεις πανικού είναι απρόβλεπτες καθώς εμφανίζονται απότομα και αιφνίδια λόγω της αυτοματοποιημένης παρερμηνείας σκέψεων και εξωτερικών ερεθισμάτων ως απειλητικά.


11 Μάϊος 2022, 10:51

Ψύχωση

H ψύχωση προκαλεί έκπτωση στις διαπροσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου ή σε μαθημένες συμπεριφορές όπως η καθαριότητα.


16 Μαρτίου 2022, 19:59