Βασιλικότεροι του Βασιλέως!

Παλιά, αρχέγονη ράτσα “οι βασιλικότεροι του Βασιλέως!”.
Απαντώνται και στην ελληνική πραγματικότητα από την εποχή του Πεισιστράτου και εντεύθεν.


11 Φεβρουαρίου 2019, 11:24