Προκόπιος Α’, τέως Πρόεδρος των Ελλήνων

η πρόταση να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Βουλής από το βασιλικό θεωρείο, ψηλότερα από τη θέση του προέδρου της Βουλής, σίγουρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση


16 Ιουλίου 2020, 14:03

Ο καλός, ο κακός και οι άσχημοι

Μεγάλες στιγμές του 2016: Ινστι-τούτο Νίκα, είπε η Φλωρεντία που θα γινόταν η νέα Πυθία, αν οι Ιταλοί δεν ήταν προσηλωμένοι στον καθολικισμό.


6 Ιουλίου 2020, 14:43