Συνήθεις ύποπτοι

καλύτερα ίσως να μην αντιληφθούμε ποτέ το παιχνίδι που παίζεται για εμάς, από άλλους. Το σκάκι που παίζεται στην πλάτη μας


3 Μαρτίου 2021, 14:48